אנו לא יכולים להעיד על עצמנו, שכן אנו משוחדים בנושא.


האתר business.com הגדיר את תוכנת התרגום שלנו כתוכנת התרגום הטובה ביותר לשנת 2019. תוכלו לקרוא את הביקורת המלאה שלהם כאן.