אם עדכנתם את מערכת ההפעלה שלכם ולאחר סיום העדכון - תוכנת בבילון מציגה לכם הודעה 'License code invalid', אנא עקבו אחר ההוראות הבאות:בטלו את האקטיבציה של בבילון:


לחצו על צלמית התפוח בשורת התפריטים ובחרו ב 'System Preferences'.

לחצו על 'Security and Privacy' -> 'Privacy' -> 'Accessibility'.חלון של Security & Privacy ייפתח לכם.
לחצו על צלמית המנעול בתחתית החלון והקלידו את הסיסמה שלכם. המנעול אמור להיפתח.בטלו את הסימון המופיע ליד 'Babylon Activation' בכדי לקבל את התוצאה המופיעה מטה.הכניסו את הרישיון שלכם (של בבילון):הכניסו את פרטי הרישיון שלכם בחלון המופיע על המסך. אם החלון לא מופיע, פעלו לפי ההוראות הבאות:


פתחו את בבילון.


לחצו על בבילון בשורת התפריטים ובחרו 'Licenses'.הקלידו או העתיקו את הרישיון ולחצו על 'Register'.

מומלץ להעתיק ולהדביק את פרטי הרישיון על מנת למנוע טעויות (השתמשו ב- CMD+C כדי להעתיק ו- CMD+V כדי להדביק).


סמנו מחדש את 'Babylon Activation'.