הקול האנושי של בבילון לא עובד עם גרסת בבילון למק.


אנו מקווים כי הקולות האנושיים יתווספו לגרסאות עתידיות, אך כרגע איננו יכולים לומר מתי.