כדי שבבילון תוכל לפעול בצורה תקינה, חשוב ביותר לאחר ההתקנה להוסיף את הרכיבים 'Babylon' ו- 'Babylon Activation' להגדרות ה- Accessibility, זאת בשביל לאפשר לבבילון לאתר את המילה עליה לחצתם.פתחו את הגדרות Accessibility


פתחו את חלון ה- Accessibility.

לחצו על צלמית התפוח (תפריט אפל) בשורת התפריטים (בפינה השמאלית של המסך), בחרו:

System Preferences > Security & Privacy > Privacy > Accessibility

לחצו על צלמית המנעול בתחתית החלון והקלידו את הסיסמה שלכם למערכת ההפעלה כדי לאשר את הפעולה (המנעול ישתנה למנעול פתוח).

לחצו על סימן ה + שיופיע תחת הרשימה.
הוסיפו את 'Babylon' לאזור ה'נגישות' (Accessibility) 


אתרו את 'בבילון' במחשבכם:

בחלון שייפתח, בחרו 'יישומים' Applications ברשימה שבסרגל השמאלי תחת 'מועדפים' (Favorites).

בחרו את Babylon מרשימת היישומים ולחצו על 'פתח'  (Open).

הוסיפו את 'Babylon activation' לאזור ה'נגישות' (Accessibility) 


לחצו שוב על סימן ה + שמתחת לרשימה.

בצד שמאל בחלון שנפתח, תוכלו לראות רשימה של רכיבים במחשב המק שלכם (תחת Devices). בחרו את צלמית הדיסק הקשיח שלכם (הקרויה HD לרוב) *, ולחצו על

The Disk > Library > Application Support > Babylon > Babylon Activation

לחצו על 'Open'.

בבילון יתווסף כעת לרשימת התוכנות הפעילות.

לחצו על סימן המנעול כדי לנעול אותה.

בסיום, וודאו ש 'Babylon Activation' ו- 'Babylon' נמצאים ברשימת התוכניות בחלון הגדרות Accessibility עם תיבת סימון מסומנת - כמוצג להלן:כעת הצלמית של בבילון צפויה להופיע לכם בשורת המשימות.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * אם סמל הדיסק הקשיח שלכם (HD) אינו מוצג באזור 'התקנים' ('Devices') ברשימה שבסרגל הצד, כשאתם מנסים לאתר את 'Babylon Activation', בצעו את הצעדים הבאים לפני איתור 'Babylon Activation':


- פתחו את Finder בשורת התפריטים.

- לחצו על 'העדפות' Preferences

- עברו ללשונית 'סרגל צד'  Sidebar, וסמנו 'דיסקים קשיחים' (Hard Disks). 

- ואז חזרו לשלב איתור 'Babylon Activation', במק שלכם.


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


הפעילו מחדש את המק


בסיום תהליך ההתקנה, הקפידו להפעיל מחדש את המק שלכם, כך בבילון תפעל כראוי.